ימי היעדרות למתנדבי השירות לאומי

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
 
היעדרות בשל בחינות
  • מתנדבים זכאים לשלושה ימי חופשה בשנה לצורך הכנה לבחינות פסיכומטריות או בחינות בגרות (כולל יום הבחינה). זאת בתיאום עם הגוף המפעיל ובאישור רכז/ת ארגון ההתנדבות.
  • מתנדבים הזקוקים לימים נוספים כדי להתכונן או להיבחן, יוכלו לקחת ימי חופש אשר ירדו ממכסת הימים של החופשה השנתית.
תקופה בלתי נמנית
  • תקופת היעדרות שהינה מעבר למכסת הימים המאושרים לא תיחשב לחלק מתקופת השירות, כי אם לתקופה בלתי נמנית (תב"ן) אותה יהיה על המתנדבים להשלים.
היעדרות בשל שביתה במקום השירות
  • בעת שביתה המתנדבים מחוייבים להתייצב במקום השירות, או במקום אחר - על פי הוראת הגוף המפעיל או ארגון ההתנדבות.
  • בכל מקרהמתנדבים לא יועסקו במקום עובדים אשר שובתים.
  • כאשר שביתה נמשכת יותר משבעה ימים וטרם נמצא למתנדב/ת מקום חלופי לשירות, יקבע מנכ"ל המנהלת אם לאשר תקופה זו כחלק מהשירות.
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי