זכויות ושירותים

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מי זכאי?
חופשה שנתית
  • מתנדבים המשרתים במסלול של חמישה ימים בשבוע זכאים ל- 22 ימי חופשה בשנה.
  • מתנדבים המשרתים במסלול של שישה ימים בשבוע זכאים ל- 26 ימי חופשה בשנה.
חופשת מחלה
  • מתנדבים הנעדרים באישור רפואי בשל מחלה יודיעו על היעדרותם לגוף המפעיל ולארגון ההתנדבות.
  • היעדרות של מעל ל- 30 ימי מחלה בשנה, טעונה אישור של ועדה רפואית מטעם המנהלת.
חופשת נישואין
  • מתנדבים הנישאים במהלך השירות, זכאים לחופשה בת שבעה ימים רצופים, כולל יום הנישואין.
  • כל היעדרות נוספת תהא על חשבון מכסת החופשה השנתית, או שתדווח כתקופה בלתי נמנית      .
חופשת אבל
  • בעת פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אם, אב, אח, אחות, בן, בת, בעל או אישה), זכאים המתנדבים לחופשת אבל.
  • הזכאות להיעדרות תהיה מיום פטירת הקרוב עד יום קבורתו ועוד ימי השבעה (כולל שבת( .
  • מתנדבים המשרתים במסלול של חמישה ימים בשבוע זכאים ל- 22 ימי חופשה בשנה.
  • מתנדבים המשרתים במסלול של שישה ימים בשבוע זכאים ל- 26 ימי חופשה בשנה.

 
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי