מידע והליכים

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
התנדבות לשירות הלאומי
מי יכול להתנדב ? 
  • מי שקיבלו פטור מסיבות שונות, או לא נקראו לשירות סדיר בצה"ל, יכולים להתנדב לשירות האזרחי - לאומי.
  • השירות הינו לתקופה של שנה אחת לפחות.
אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים
  • לשירות האזרחי - לאומי יכולים להתנדב מועמדים לשירות צבאי שקיבלו פטור לפי חוק שירות ביטחון וכן מי שלא נקראו לשירות סדיר לפי חוק זה (בתוכם גם בני ובנות המגזר הערבי). ניתן להתנדב החל מגיל 17.
  • ההתנדבות יכולה להימשך עד גיל 24, כלומר מי שמתנדבים לשנה אחת צריכים להתחיל את ההתנדבות לפני הגיעם לגיל 23 ומי שמתנדבים לשנתיים צריכים להתחיל לפני גיל 22.
  • המתנדבים צריכים להיות תושבים קבועים או אזרחי מדינת ישראל.
למי פונים
  • המעוניינים להתנדב, העונים על התנאים שצוינו, יכולים לפנות ישירות לעמותה לשוויון חברתי לטלפון : .
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי