מי אנחנו

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
העמותה לשוויון חברתי ושרות לאומי אזרחי במגזר הערבי במדינת ישראל
 

העמותה לשוויון חברתי הוקמה במטרה לקדם את שילובם של צעירי בני המגזר הלא יהודי (מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים.)  בחברה הישראלית  וזאת באמצעות פעילותם במסגרת השירות האזרחי-לאומי.

העמותה לשוויון פועלת לגישור הפערים החברתיים לקידום הערבות ההדדית ולצדק חברתי בחברה הישראלית בכלל ולמגזר הלא יהודי בפרט. זאת מתוך רצון להביא לשוויון הזדמנויות לכל צעירי החברה הלא יהודיים בחברה הישראלית  אשר להם פטור מחובת שרות צבא תוך הכנתם לשירות התנדבותי אזרחי בקהילה לתועלת הציבור ולמעבר מחברת תלמידים (בי"ס התיכון) לחברה האזרחית במדינה. הן לאקדמיה והן במתן הכוון לאופק תעסוקתי וזאת עם תום השירות האזרחי שלהם.

השירות האזרחי לאומי יתבצע בתנאים הבאים:

השירות נעשה בהתנדבות אצל הגוף המוכר על פי הפניית הגוף המוכר קרי העמותה לשוויון חברתי, השירות נעשה בישראל המתנדבים הינם מסייעים לעובדי הגוף המפעיל אך אינם ממלאים בו את מקומם והם בחזקת מסייעים חברתיים ואו חינוכיים ואו בריאותיים במקומות ההתנדבות. תקופת השירות הינה ממועד תום לימודי התיכון ואו תלמיד/ה שהפסיק את לימודיו/ה התיכוניים (גיל 17). כמו כן רשאים להתנדב לשירות לאומי אזרחי מי שהתחיל/ה את השירות ולא יאוחר מיום שמלאו לו/ה 23 שנים וזאת במידה וההתנדבות היא לשנה אחת בלבד.תקופת ההתנדבות לא תעלה על תקופת שירות של 24 חודשים בלבד (שנתיים).

למתנדבים אשר בצעו את חובת השירות הלאומי (שנה ואו שנתיים) זכאים להטבות הבאות, מענק שחרור, פיקדון אישי, סיוע במכינה קדם אקדמאית וכן גם שירותי ייעוץ והכוונה לגבי המשך חייהם בחברה האזרחית בתומי ההשכלה הגבוה ואו ההכשרה המקצועית וזכאויות נוספות ממשרדי ממשלה שונים.

תחומי ההתנדבות בקהילה מגוונים והם מתבצעים בין היתר במשרדי הממשלה השונים, חינוך, רווחה, ביטחון פנים, משפטים, אזרחים ותיקים ועוד וכן גם במוסדות ציבוריים במסגרת עמותת אזרחיות שהם מלכ"רים.
במסגרת העמותה לשוויון פועלים כ-850 מתנדבים בכל רחבי הארץ. בשנתיים האחרונות גדל היקף מספר המתנדבים  בעמותה  בכ-300%.
מייסד העמותה וראש העמותה מכהן מר עטאף קרינאווי היה ראשון להביא את רעיון השירות האזרחי לחברה הערבית והלא יהודי בישראל. בעמותה פועלים כ-30 אנשי צוות בכל רחבי הארץ.

לסיכום למה כדאי להתנדב ולשרת בשירות הלאומי האזרחי במסגרת בעמותה לשוויון חברתי, 
השירות האזרחי לאומי מקנה למשרתים בו כישורי חיים, התנסויות חברתיות, העצמה אישית, שירות התנדבותי בקהילה הכנה לחברה האזרחית לאקדמיה ואו לאופק תעסוקתי וכן גם פעילויות העשרה וחוויה אישית (טיולים, הכשרות, מופעים תרבותיים וכו').

רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי